REPARTET MJEKËSORE

Mos harroni kontrollin e rregullt të syve tuaj!

Diagnoza dhe mjekimi i hershëm i shumë sëmundjeve është i mundur nëse bëni kontroll të rregullt të syve. Caktoni termin për shëndetin e syve tuaj.

Ne jemi përgjegjës për kujdesin e syve të 50% të Turqisë.

Qendrat Tona

25

Ne ofrojmë shërbime të kujdesit për sy me
20 degë në Turqi dhe 5 lokacione ndërkombtare.

Mjekët

Mos harroni kontrollin e rregullt të syve tuaj!

Diagnoza dhe mjekimi i hershëm i shumë sëmundjeve është i mundur nëse bëni kontroll të rregullt të syve. Caktoni termin për shëndetin e syve tuaj.

Stafi ynë i mjekëvë me përvojë të specializuar punojnë vazhdimisht