SHËNDETI PEDIATRIK I SYVE


RRETH SHENDETIT PEDIATRIK TË SYVE

Për shkak të neglizhencës që lidhet me mungesën e vetëdijes për sëmundjet e syrit, fëmijët mund të hasin probleme shëndetësore të cilat mund të bëhen shumë të vështira për t'u trajtuar më vonë. Shumë sëmundje të rëndësishme të syrit ndodhin në fazat e hershme të jetës. Rezultatet e suksesshme mund të arrihen me diagnozën e hershme dhe trajtimin e duhur.

Për të mbrojtur sytë e fëmijëve të moshës 0-16 vjeç, fëmijët duhet t'i nënshtrohen egzaminimeve të syrit:

 • Në moshën 1 vjeçare,
 • Para fillimit të shkollës,
 • Gjatë gjithë moshës shkollore në baza të rregullta.

Megjithatë, në rast të simptomave të mëposhtme, duhet të konsultohet menjëherë një mjek i syrit i specializuar në sëmundjet e syve të fëmijëve (oftalmolog pediatrik).

 • Mospërputhja e syve (strabismus)
 • Pamundësia për të ndjekur me sy
 • Skuqje ose lotim në sy
 • Sytë që dridhen
 • Skuqja ose mbyllja e një syri
 • Pika të bardha ose një ngjyrë të mjegullt në bebëz e cila normalisht duhet të jetë e zezë
 • Mbajnë gjithmonë objekte pranë syrit
 • Shikojnë me kokë të anuar në njërën anë
 • Fërkim i shpeshtë i syve
 • Lindja e parakohshme
 • Diagnoza e syrit dembel në familje
 • Çrregullime të syve në familje