KIRURGJIA OKULOPLASTIKE


RRETH KIRURGJISË OKULOPLASTIKE DHE ORBITALE

Kirurgjia okuloplastike dhe orbitale është një degë oftalmologjike e cila merret me qepallat, kanalet lachrymale dhe sëmundjet orbitale. Nga heqja e qeskave të syve deri tek sytë prostetik dhe operacionet e tumoreve intraokulare dhe në Botox, si dhe të gjitha llojet e trajtimit dhe aplikacioneve të kirurgjisë plastike bëhen përmes operacionit okuloplastic dhe orbital.

Qepallat janë shumë më të ndjeshme se indet e tjera të trupit. Ato përbëhen nga muskujt që hapin dhe mbyllin qepallat, indet yndyrore, gjëndrat lacrimale, lëkura dhe indet mbështetëse. Në kirurgji okuloplastike dhe orbitale, kujdes duhet të ushtrohet për të mbrojtur shëndetin e përgjithshëm të syve. Eshtë e domosdoshme në të gjitha ndërhyrjet kirurgjikale që të shmanget dëmtimi i indeve të paprekura dhe të punohet vetëm kur është e nevojshme. Është me rëndësi të madhe që operacioni të kryhet nga oftalmologët të cilët kanë njohuri rreth anatomisë së qepallës dhe parimeve të kirurgjisë plastike, të cilët janë të trajnuar në kirurgji okuloplastike dhe kanë përvojë të gjerë rastesh.